T

taking advantage of any situation that is what some people call intelligence - czerpanie korzysci z kazdej sytuacji, oto co niektórzy ludzie nazywaja inteligencja.

talk to a man about himself and he will listen to you for hours - mów do czlowieka o nim samym, a bedzie cie sluchal godzinami.

the acquiring of culture is the developing of an avid hunger for knowledge and beauty - nabywanie kultury to rozwijanie wielkiego glodu wiedzy i piekna.

the ancient historians gave us delightful fiction in the form of fact; the modern novelist presents us with dull facts under the guise of fiction - starozytni historycy dali nam wspaniala literature w postaci faktów; wspólczesni pisarze prezentuja nam nudne fakty pod maska literatury. Oscar Wilde.

the belief in a supernatural source of evil is not necessary: men alone are capable of every wickedness - wiara w nadnaturalne zródla zla nie jest konieczna: sami ludzie sa zdolni do kazdej podlosci.

the best men seek for truth all their lives long - najwybitniejsi ludzie szukaja prawdy przez cale swoje zycie.

the best that one can say of most modern creative art is that it is just a little less vulgar than reality - najlepsze, co mozna powiedziec o wiekszosci nowoczesnych dziel sztuki, to to, ze sa troche mniej wulgarne niz rzeczywistosc. Oscar Wilde.

the character is a long standing habit - charakter to dlugotrwale przyzwyczajenie.

the Creeds are believed not because they are rational, but because they are repeated - w dogmaty wierzy sie nie dlatego, ze sa racjonalne, ale dlatego, ze sa czesto powtarzane. Oscar Wilde.

the discontented are the driving force of progress - niezadowoleni sa sila napedowa postepu.

the discovery of America was the death of art - odkrycie Ameryki bylo poczatkiem smierci sztuki. Oscar Wilde.

the early bird catches the worm <wczesny ptak lapie robaka> - kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

the first half our life is usually ruined by our parents, and the second by our children - pierwsza polowe naszego zycia zwykle marnuja nam nasi rodzice, a druga nasze dzieci.

the foolish man wonders at the unusual, but the wise man wonders at the usual - glupiego zdumiewa to, co niezwykle, lecz madrego to, co zwyczajne.

the future influences the present just as much as the past - przyszlosc wplywa na terazniejszosc w takim samym stopniu jak przeszlosc.

the great superiority of France over England is that in France every bourgeois wants to be an artist, whereas in England every artist wants to be a bourgeois - wielka przewaga Francji nad Anglia polega na tym, ze we Francji kazdy burzuj chce byc artysta, podczas gdy w Anglii kazdy artysta chce byc burzujem. Oscar Wilde.

the greater the power, the more dangerous its abuse - im wieksza wladza, tym grozniejsze jej naduzycie.

the greatest event in the history of the universe was the evolution of gas into genius - najwiekszym wydarzeniem w historii wszechswiata byla ewolucja gazu do postaci ducha.

the greatest fault is to be conscious of none - najwieksza wina jest byc nieswiadomym niczego.

the greatest fool is he who thinks he is not one and all the others are - najwiekszym glupcem jest ten, kto mysli, ze nim nie jest, a wszyscy inni sa.

the happiest people seem to be those who have no particular reason for being happy except that they are so - najszczesliwszymi ludzmi wydaja sie byc ci, którzy nie maja szczególnych powodów, by byc szczesliwymi, prócz tego, ze sa szczesliwi.

the less broth, the more spoons - im mniej rosolu, tym wiecej lyzek.

the majority of husbands remind me of an orang-utan trying to play the violin - wiekszosc mezów przypomina mi orangutana próbujacego grac na skrzypcach.

the more desperate the love the more funny it seems to others - im rozpaczliwsza jest milosc, tym smieszniejsza wydaje sie innym.

the more help man gets in his garden, the less it belongs to him - im wiecej pomagaja czlowiekowi w jego ogrodzie, tym mniej ten ogród nalezy do niego.

the most dangerous of all falsehoods is a slightly distorted truth - troche wypaczona prawda to najniebezpieczniejszy falsz.

the nearer the bone, the sweeter the flesh - im blizej kosc, tym slodsze mieso.

the Negro, thanks to his temperament, appears to make the greatest amount of happiness out of the smallest capital - Murzyn, dzieki swojemu temperamentowi, zdaje sie uzyskiwac najwieksza ilosc szczescia z najmniejszego kapitalu.

the public have an insatiable curiosity to know everything, except what is worth knowing - publicznosc przejawia niezdrowa ciekawosc wszystkiego z wyjatkiem tego, co jest warte poznania. Oscar Wilde.

the real tragedy of the poor is that they can afford nothing but self- denial - prawdziwa tragedia ubogich jest to, ze moga sobie pozwolic jedynie na wyrzeczenia. Oscar Wilde.

the reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable man persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man - rozsadny czlowiek przystosowuje sie do swiata; nierozsadny czlowiek usiluje wytrwale dostosowac swiat do siebie. Dlatego caly postep zalezy od nierozsadnych ludzi.

the rest is silence - reszta jest milczeniem (z Hamleta).

the right man in the right place - wlasciwy czlowiek na wlasciwym miejscu.

the terrible thing about the search for truth is that you find it - najgorszy w poszukiwaniu prawdy jest moment, kiedy sie ja znajduje.

the test of good manners is being able to put up with bad ones - sprawdzianem dobrych manier jest zdolnosc znoszenia zlych manier.

the true snob is a man who is afraid to admit that he is bored when he is bored - prawdziwy snob to czlowiek, który boi sie przyznac, ze jest znudzony, kiedy sie nudzi.

the usual pretext of those who make others unhappy is that they do it for their own good - czesta wymówka tych, którzy czynia innych nieszczesliwymi, jest to, ze robia to dla ich dobra.

the way to be a bore is for an author to say everything - autor staje sie nudziarzem, gdy chce powiedziec wszystko.

the wealthiest are by no means the happiest - najbogatsi bynajmniej nie sa najszczesliwsi.

the world is a stage, but the play is badly cast - swiat jest scena, ale sztuka jest zle obsadzona. Oscar Wilde.

the worst of having a romance of any kind is that it leaves one so unromantic - najgorsza strona romansu jest to, ze czlowiek przestaje byc romantyczny. Oscar Wilde.

the youth of America is their oldest tradition. It has been going on now for three hundred years - mlodosc Ameryki jest jej najstarsza tradycja. Trwa ona juz trzysta lat. Oscar Wilde.

there are only three ways by which an individual can get rich: by work, by gift, or by theft - istnieja tylko trzy sposoby wbogacenia sie: przez prace, przez podarunek albo przez kradziez.

there are only two sure means of forgetfulness known to man: work and drink, and, of the two, work is the more economical - ludziom sa znane tylko dwa skuteczne sposoby zapomnienia: praca i alkohol, a z tych dwóch praca jest ekonomiczniejsza.

there are so many things one can do without - jest tak wiele rzeczy, bez których mozna sie obejsc.

there have been as many martyrs for bad causes as for good ones - zle sprawy mialy tyle samo meczenników, co dobre.

there is no cure for birth and death save to enjoy the interval - nie ma lekarstwa na urodziny i smierc, pozostaje cieszyc sie tym, co pomiedzy.

there is no place like home - nie ma jak w domu.

there is no sin except stupidity - jedynym grzechem jest glupota. Oscar Wilde.

there is no smoke without fire - nie ma dymu bez ognia.

there is nothing more horrible than imagination without taste - nie ma nic okropniejszego niz wyobraznia bez smaku.

there is nothing so unlucky as depending on luck - to nieszczescie, kiedy wszystko zalezy od szczescia.

there is nothing wrong with sobriety in moderation - nie ma nic zlego w umiarkowanej trzezwosci.

there is this difference between happiness and wisdom: he that thinks himself the happiest man, really is so; but he that thinks himself the wisest is generally the greatest fool - taka jest róznica miedzy szczesciem, a madroscia: ten, kto uwaza sie za najszczesliwszego, jest nim rzeczywiscie, ale ten, kto uwaza sie za najmadrzejszego, jest przewaznie najwiekszym glupcem.

they quarrel about trifles because they hate each other - klóca sie o drobiazgi, poniewaz sie nienawidza.

those who are at war with others are not at peace with themself - ci, co wojuja z innymi, nie sa w zgodzie z samym soba.

though all society is founded on intolerance all improvement is founded on tolerance - jakkolwiek zycie spoleczne opiera sie na nietolerancji, caly postep wynika z tolerancji.

thought depends on the stomach, but in spite of that, those who have the best stomachs are not the best thinkers - zoladek ma wplyw na mysli czlowieka, jednak ci, co maja najlepsze zoladki, nie sa najlepszymi myslicielami.

time is money - czas to pieniadz.

time is waste of money - czas to marnotrawstwo pieniedzy. Oscar Wilde.

to admire is the only way of imitating without losing originality - podziw to jedyny sposób imitacji bez utraty oryginalnosci.

to be happy add to your possessions but subtract from your desires - azeby byc szczesliwym, dodawaj do tego, co masz, i odejmuj od tego, co pragniesz.

to be happy at home is the most important condition of a good life - byc szczesliwym w domu to najwazniejszy warunek dobrego zycia.

to be natural is such a very difficult pose to keep up - naturalnosc to bardzo trudna do utrzymania poza. Oscar Wilde.

to be on the spot when the opportunity for greatness occurs is the essential thing - istotna sprawa jest byc na miejscu, kiedy pojawia sie szansa na wielkosc.

to be or not to be, that is the question - byc albo nie byc, oto jest pytanie (z Hamleta).

to die for one's theological beliefs is the worst use a man can make of his life - umrzec za swoje przekonania religijne to najgorsza rzecz, jaka czlowiek moze zrobic ze swoim zyciem. Oscar Wilde.

to fall in love with a woman is to fall in love with life and with oneself - zakochac sie w kobiecie to znaczy zakochac sie w zyciu i w samym sobie.

to laugh at men of sense is the privilege of fools - smiac sie z rozumnych ludzi to przywilej glupców.

to like what you have is to have what you like - lubic to, co sie ma, to znaczy miec to, co sie lubi.

to profit from good advice demands more wisdom than to give it - trzeba wiecej rozumu, zeby skorzystac z dobrej rady, niz zeby jej udzielic.

to recommend thrift to the poor is both grotesque and insulting - zalecac oszczednosc ubogim to groteskowe i oburzajace. Oscar Wilde.

to regret one's own experiences is to arrest one's own development - zalowac wlasnych doswiadczen to zatrzymac wlasny rzwój. Oscar Wilde.

to say that a man is vain means merely that he is pleased with the effect he produces on other people. A conceited man is satisfied with the effect he produces on himself - powiedziec o kims, ze jest prózny, oznacza po prostu, ze jest on zadowolony z wrazenia, jakie robi na innych. Zarozumialy czlowiek odczuwa satysfakcje, gdy robi wrazenie na samym sobie.

to turn events into ideas is the function of literature - zamienic wydarzenia w idee to funkcja literatury.

to win back my youth there is nothing I wouldn't do except take exercise, get up early, or be a useful member of community - zrobilbym wszystko, aby odzyskac swoja mlodosc, z wyjatkiem gimnastyki, wczesnego wstawania i bycia uzytecznym czlonkiem spoleczenstwa. Oscar Wilde.

truth crushed to earth will rise again - prawda wdeptana w ziemie odrosnie.

truth is always paradoxical - prawda jest zawsze paradoksalna.